ระบบ PLC & SCADA สำหรับงานอุตสาหกรรม ออกแบบและติดตั้งระบบในโรงงานอุตสาหกรรม อาทิเช่น

- ออกแบบควบคุมและคอนโทรลเครื่องจักร

- ออกแบบและเขียนระบบสกาดา

- ออกแบบและติดตั้งหน้าจอแบบสัมผัส

- อุตสาหกรรมโรงปูน, โรงโม่หิน

- อุตสาหกรรมแก้ว

- ระบบบำบัดน้ำเสีย, เกี่ยวกับน้ำ

- โรงงานผลิตไฟฟ้า, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

- อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

- กลุ่มโรงสีข้าว

- อื่นๆ

 

     ระบบ ควบคุม & อุปกรณ์

- ระบบการจัดการและควบคุมอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต

- ระบบสายพานลำเลียง

- อุปกรณ์ตรวจวัดอัตราการไหล, อุณหภูมิ, แรงดัน

- อุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆ รีเวล, เซ็นเซอร์, Ultrasonic ฯลฯ

- ระบบจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ - Monitoring

 

     การบริหารจัดการพลังงาน (Power Management)

- รับติดตั้งอุปกรณ์ Power Meter

- รับติดตั้งระบบ Saving Energy สำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท

- จัดทำ Software บริหารจัดการของ Power Meter

- ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับระบบการจัดการพลังงาน

- ออกแบบระบบการเชื่อมต่อสัญญาณของตัวอุปกรณ์ในเครือข่าย