ตำแหน่ง วิศวกรสนาม(Site-Engineer)สาขาวิศวกรรมโยธา/เครื่องกล/ไฟฟ้า
รูปแบบงาน :
- งานประจำ
รายละเอียดของงาน :
- วางแผนและควบคุมงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย
- ควบคุมงานติดตั้งตามกระบวนการผลิตและสาธารณูปโภครวมถึงงานระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าควบคุม
- รายงานผลการปฏิบัติงานและปัญหาที่เกิดขึ้นให้วิศวกรโครงการได้รับทราบ
คุณสมบัติผู้ปฏิบัตงาน :
- เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- อายุ 23 ปีขึ้นไป
- การศึกษา ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา/วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมไฟฟ้า
- มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Word, Excel, Outlook, Internet ,Microsoft Project(สามารถใช้Auto CAD ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถปฏิบัติงานประจำSiteงานต่างจังหวัดได้
- มีประสบการณ์ทำงาน 1 – 4 ปี
- - มีความรู้ในเรื่องการเขียนแบบและอ่านแบบ
- สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
เงินเดือน :
- ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
- โบนัสประจำปี ( ตามเงื่อนไข ระเบียบบริษัท )
- ประกันสังคม
วิธีการสมัครงาน :
- สมัครด้วยตนเอง
- สมัครผ่าน jobth
ติดต่อ :
บริษัท ไวร์ เอ็นจิเนียริ่ง อินดัสเทรียล จำกัด
77/9, 77/10 หมู่ 3 ต.สามเมือง
อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โทร : 035-379-811 (อัตโนมัติ) แฟกซ์ : 035-378-224
โทร : 035-959-757 (อัตโนมัติ) แฟกซ์ : 035-959-747
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.