ตำแหน่ง Draftsman
รูปแบบงาน :
- งานประจำ
รายละเอียดของงาน :
- เขียนแบบก่อสร้างทางวิศวกรรม,ทางสถาปัตยกรรมได้
- เคลียร์แบบก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างได้ทั้งโครงสร้าง , สถาปัตย์, งานระบบ
- สามารถออกทำงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว
สถานที่ปฏิบัติงาน :
- ประจำหน้างานต่างจังหวัดได้
- ประจำสำนักงานเมืองทองธานี
คุณสมบัติผู้ปฏิบัตงาน :
- เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
- ระดับการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
- มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 1 ถึง 2 ปี
- สามารถใช้โปรแกรม Autocad 2D , 3D ได้
- สามารถออกแบบ และเขียนแบบ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น Autocad เป็นต้น
- มีความเข้าใจในงานก่อสร้าง/งานระบบ ทำ Shop drawingได้ และสามารถเคลียร์แบบได้
เงินเดือน :
- ไม่ระบุ
สวัสดิการ :
- โบนัสประจำปี ( ตามเงื่อนไข ระเบียบบริษัท )
- ประกันสังคม
วิธีการสมัครงาน :
- สมัครด้วยตนเอง
- สมัครผ่าน jobth
ติดต่อ :
บริษัท ไวร์ เอ็นจิเนียริ่ง อินดัสเทรียล จำกัด
77/9, 77/10 หมู่ 3 ต.สามเมือง
อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
โทร : 035-379-811 (อัตโนมัติ) แฟกซ์ : 035-378-224
โทร : 035-959-757 (อัตโนมัติ) แฟกซ์ : 035-959-747
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.