งานแสดงสินค้าของบริษัท ณ โรงแรม Centara Grand เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554