ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมาทางบริษัทได้จัดกิจกรรม "รับน้องผ่านโปร"และพร้อมเพรียงกันถ่ายรูปหมู่ สุดท้ายร่วมฉลองวันเกิดให้กับพนักงานที่เกิดในเดือนนี้ด้วย