26 สิงหาคม 2554 , บริษัทได้จัดการฝึกอบรมย่อย(Training) ให้กับ กลุ่มบริษัท PTT ด้วยผลิตภัณฑ์ ACB SENTRON WL สำหรับแท่นขุดเจาะเอราวัณ อ่าวไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *