จัดการฝึกอบรมย่อยเกี่บวกับ ACB SENTRON WL

26 สิงหาคม 2554 , บริษัทได้จัดการฝึกอบรมย่อย(Training) ให้กับ กลุ่มบริษัท PTT ด้วยผลิตภัณฑ์ ACB SENTRON WL สำหรับแท่นขุดเจาะเอราวัณ อ่าวไทย

More
articles