จัดการอบนมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า Switchgear บนเเท่น ERP
Previous
Next

23-24 กันยายน 2019 ได้จัดการอบรมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า Switchgear บนแท่น ERP ให้กับ บริษัท เอ็กซ์เพิท ทีม จำกัด และ ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้งานได้ถูกวิธี และรู้จักการรักษาอุปกรณ์ได้ถูกต้อง

More
articles