9 กันยายน 2554 , บริษัทได้จัดการฝึกอบรมย่อย(Training) ด้วยหัวข้อ Siemens Switchgear Operations & Maintenance ให้กับ กลุ่มบริษัท PTT ด้วยผลิตภัณฑ์ ACB SENTRON WL สำหรับแท่นขุดเจาะเอราวัณ (อ่าวไทย) (รอบที่ 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *