จัดการอบนมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า Switchgear บนเเท่น ERP

Previous Next 23-24 กันยายน 2019 ได้จัดการอบรมปฏิบัติการระบบไฟฟ้า Switchgear บนแท่น ERP ให้กับ บริษัท เอ็กซ์เพิท ทีม จำกัด และ ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้งานได้ถูกวิธี และรู้จักการรักษาอุปกรณ์ได้ถูกต้อง Previous Next

ฝึกอบรมย่อย หัวข้อ Siemens Switchgear Operations & Miantanance

9 กันยายน 2554 , บริษัทได้จัดการฝึกอบรมย่อย(Training) ด้วยหัวข้อ Siemens Switchgear Operations & Maintenance ให้กับ กลุ่มบริษัท PTT ด้วยผลิตภัณฑ์ ACB SENTRON WL สำหรับแท่นขุดเจาะเอราวัณ (อ่าวไทย) (รอบที่ 2) Previous Next

กิจกรรม”รับน้องผ่านโปร”

ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมาทางบริษัทได้จัดกิจกรรม “รับน้องผ่านโปร”และพร้อมเพรียงกันถ่ายรูปหมู่ สุดท้ายร่วมฉลองวันเกิดให้กับพนักงานที่เกิดในเดือนนี้ด้วย Previous Next