ชื่อลูกค้า
(Company)
ชื่อโคลงงาน
(Project Name)
Thai Meidensha Panal Project TGI BP5
กรมชลประทาน สำนักงานเขต 11 PLC & SCASDA System Control Floodgate.
บริษัท JCC Unloading Cement Plant PLC & SCADA
บริษัท Glow Transfer PLC T10000 - S7 - 300
บริษัท Thai Film Monitoring Control
บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด (นวนนคร) PLC Wastewater Pond Systems.
บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด (อมตะนคร) PLC Wastewater Pond Systems.
บริษัท Herba Bangkok Street Outdoor Lighting
บริษัท ท่อส่งปิโตเลียมไทย จำกัด Low switch Board (40/LSW)
Low switch Board (30/LSW)
Explosion Proof Motor 6 set.
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) istallation for Power Monitoring
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ ประเทศไทย จำกัด Electrical Main Power & Distribution Board Panal
Electrical Main Feeder & instrument
Electrical system (the increase).
บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด มหาชน ชุดงานเปลี่ยน ACB 3SB เป็น 3 WL istallation/OM/Busbars
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน Control cabinet dloodgade system Set PLC clarifier
บริษัท เเสงอารี วัฒนะชัย เเมนชีนทูล Electrical System Series Transformer
บริษัท ออลเวย์ เอ็กซ์เพรสทรานสปอร์ต (ประเศไทย) จำกัด Electrical System
บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องเเก้วไทย จำกัด ติดตั้งระบบ Control Soft - Start เตาหลอม BP4
ผลิตขวดเบียช้าง โค๊ก กระทิงเเดง สปอนเซอร์
-Control Soft Start 315 kW
-Control Soft Start 250 kW
-LBS Switch Gear 24 kW
บริษัท World Craft จำกัด ผลิตกรอบรูป installation of Electrical Facilities.
-MDB / MCC / Transformer
-Set PLC Automated Machine Spray Color.
-Communication system fiber Optic
บริษัท คลอลิตี้ ซีลเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด installation of Electrical Furnace Glass Furnace Plant TGI BP4.
-Control Soft - Start 315 KW
- Control Cabinet Main MDB.
- DB / Load Center
- MCC Cooling Tower
- Ventilation Panal
- Disconnect
บริษัท เจนิวส์ จำกัด ผลิตกรอบรูป MDB / MCC
บริษัท เจอาร์เอ็ม  เจริญมิตรกรุ๊ป จำกัด Electrical system
บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด Unloading System
- MCC
Inverter Valves System
- MCC
บริษัท  ชลประทานซีเมนต์  จำกัด Quarry Section And Raw Material Transport
บริษัท เท็ดดี้ พลาสติก อินดัสเตรียล จำกัด Electrical System
บริษัท  คลอลิตี้ ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด Installation of Electrical Furnace Glass Furnace Plant TGI BP4.
- Control Soft
- Start 315 KW
- Control Cabinet Main MDB.
- DB / Load Center
- MCC Cooling Tower
- Ventilation Panal
- Disconnect
บริษัท  วอทฟอร์ดคอนโทรล จำกัด 43 Lotus Department Store.
บริษัท  สยามมอดิฟายด์สตาร์ช จำกัด Control Cabinet
บริษัท  สยามสติลซิดิเครต จำกัด Set Inverter 430 160 kW / 3 option
บริษัท  เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด Set of PM / ACB version 3WN SIEMENS.
- 3WN1 / 3WN5 / 3WN6 จำนวน 30 ตัว
โรงพยาบาลศิริราช Edit with SCADA Installation Invertor.
หจก. เอ็น พี เอส ไรซ์ หจก. เอ็น พี เอส ไรซ์
หจก.PIM ออโตเมชั่น Thermal Shock
บริษัท โรงสีข้าวแสงอารีย์ จำกัด ชุดโรยรั้ง MDB / MCC / Soft Start
บริษัท หมุยหลีทวีทรัพย์ Rice Mill MDB / MCC / Soft Start
บริษัท ปุ๋ยพรีเมี่ยมคอมปาวด์ จำกัด Rice Mill / Rice Brown Rice Paddy Drying Cabinet.
MDB / MCC / Soft Start / PLC / SCADA
Program Weighing
Low Power System Installed
บริษัท  ยูเนียนอโกรเทรด จำกัด Rice Mill/Rice/Brown Rice Paddy Drying Cabinet. MDB /MCC/PLC/Soft Start.
บริษัท  โรงสีข้าวแสงประทีป จำกัด Mill size 500 tons per day.
MDB / MCC / Soft Start / PLC/SCADA
บริษัท  โรงสีไฟแสงไพฑูรย์  (2000)  จำกัด Mill size 400 tons per day.
MDB / MCC / PLC
Paddy Drying Cabinet size 400 tons per day.
MDB / MCC / PLC
โรงสีกิจประเสริฐ MDB / MCC / Inverter / Soft Start / PLC / SCADA
หจก.ต.ทวีรุ่งเรือง  (1992) MDB / MCC / Inverter / Soft Start / PLC / SCADA
หจก. ป.ธนรัชต์  (999) MDB / MCC / Inverter / Soft Start / PLC / SCADA
หจก.โชคประเสริฐทวีผล 1992 High Voltage System Control set.(VTA)
หจก.โรงสีข้าวปฐมวิวัฒน์ MDB / MCC / Inverter / Soft Start / PLC / SCADA
หจก.โรงสีข้าวพืชสุวรรณธัญญากิจ MDB / MCC / Inverter / Soft Start / PLC / SCADA
หจก.โรงสีข้าวไฟกิจวัฒนา MDB / MCC / Inverter / Soft Start / PLC / SCADA
หจก.โรงสีศรีพรกิจวัฒนา MDB / MCC / Inverter / Soft Start / PLC / SCADA
โรงสีข้าวฉั่วซำเฮง (รุ่งเรืองไฟศาล) MDB / MCC / Inverter / Soft Start / PLC / SCADA
โรงสีข้าวธัญญาวัฒน์ MDB / MCC / Inverter / Soft Start / PLC / SCADA
โรงสีข้าวมานะเฟื่องฟู MDB / MCC / Inverter / Soft Start / PLC / SCADA
โรงสีข้าวศรีพัฒนาพาณิชย์ MDB / MCC / Inverter / Soft Start / PLC / SCADA
โรงสีข้าวแสงทองวัฒนา MDB / MCC / Inverter / Soft Start / PLC / SCADA
โรงสีพืชสุวรรณรุ่งเรือง MDB / MCC / Inverter / Soft Start / PLC / SCADA
โรงสีสุขเจริญพานิชย์ Electrical System , MDB / MCC / Inverter / Soft Start / PLC / SCADA
ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดซื้อพร้อมติดตั้ง Switchgear บนแท่น ERP
บริษัท โอแลม (ประเทศไทย) จำกัด Electrical&Automation Ricemill System
บริษัท แสงอารีย์ เอสเตท จำกัด Electrical and Lighting System Work, Warehouse Noppawong ,
NaMai , Lat Lum Kaeo , Pathum Thani